Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Kontaktni podatki Vodja PUD-a na šoli
Razpored PUD

Razpored PUD za šolsko leto 2018/2019

Koledar PUD za šolsko leto 2018/2019 (xlsx)

 

Razpored PUD za šolsko leto 2017/2018 (xlsx)

Koledar PUD za šolsko leto 2017/2018 (xlsx)

Pogodbe

Delovne organizacije, s katerimi ima šola sklenjeno kolektivno učno pogodbo (xlsx)*

Individualna učna pogodba GZS (docx)

Individualna učna pogodba OZS (docx)

Primer izpolnjene individualne učne pogodbe (IUP) (pdf)

Aneks k IUP – obrazec za podaljšanje veljavnosti pogodbe (docx)

Primer kolektivne učne pogodbe (KUP) (pdf)

Obrazec za posredovanje podatkov o delovni org. za sklepanje KUP (docx)

Organizacije

Register učnih mest GZS (xlsx)

Register učnih mest OZS (xlsx)

Organizacije, kjer so že bili naši dijaki (xlsx)*

Druge organizacije s področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike (xlsx)*

Drugi dokumenti

Oddaja dokumentacije v delovni organizaciji in kontaktni podatki mentorja (xlsx)

Evidenca ur prisotnosti in dela: do 6 tednov  in do 24 tednov (xlsx)*

Primer izjave o številu poročil (docx)

Prevzem dokumentacije od delodajalca ob koncu PUD-a (pdf)

Oddaja dokumentacije za PUD v šoli po opravljenem PUD-u (pdf)

Splošne informacije Praktično usposabljanje z delom – publikacija CPI (pdf)
Dodatne informacije

Gospodarska zbornica Slovenije

Obrtna zbornica Slovenije

Vodnik za dijake Vodnik za dijake (pdf)
Za delodajalce Vodnik za delodajalce in mentorje v delovni organizaciji (pdf)
Ponudba firm Elcom d. o. o.

Datoteke, označene z zvezdico (*), so zaščitene z geslom. Dijaki, geslo dobite pri razredniku ali vodji PUD-a.