Select Page

Informacije zaključni izpit

ZAKLJUČNI IZPIT 

  

Tajnica za zaključni izpit: Snežna Oblak, prof.

Uradne ure: ponedeljek, 14.00 – 15.00 (soba št. 011)

 

tel.: 01 – 513 36 14

e-pošta: snezna.oblak@ssts.si     

 

Opravljanje zaključnega izpita (ZI):

  • Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik

srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti.

  • Opravljeno praktično usposabljanje z delom (PUD).

Informacije o PUD → spletna stran SŠTS Šiška.

 

Obseg zaključnega izpita:

  • Izpit iz slovenščine (pisni in ustni del).
  • Zaključno delo, ki se opravlja kot izdelek oz. storitev z zagovorom.
  • Zaključno delo obsega: izpitno nalogo z zagovorom in izdelavo potrebne

dokumentacije.

  • Zaključno delo lahko dijak opravi pred zaključkom pouka v zaključnem letniku. Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oz. storitve.

 

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.

Koledar zaključnega izpita → spletna stran SŠTS Šiška.

 

Aktivnosti dijakov/kandidatov v zvezi z zaključnim delom:

  • izbrati ustrezno temo in naslov zaključnega dela,
  • oddati vlogo za odobritev teme in naslova zaključnega dela, ki jo

podpiše mentor,

  • na osnovi vloge se izda sklep o potrditvi zaključnega dela in mentorja.

 

Snežna Oblak,

tajnica za zaključni izpit

Ljubljana, 3. 9. 2018

(Visited 585 times, 1 visits today)