Select Page

Skupne govorilne ure

Datum Dan Ura
11.10.2016 torek 17.00 – 18.30
15.11.2016 torek 17.00 – 18.30
13.12. 2016 torek 17.00 – 18.30
14.02. 2017 torek 17.00 – 18.30
14.03. 2017 torek 17.00 – 18.30
11.04. 2017 torek 17.00 – 18.30
09.05. 2017 torek 17.00 – 18.30


V času popoldanskih govorilnih ur so na šoli prisotni vsi pedagoški delavci šole in sicer v prostorih, ki so  navedeni v spodnji tabeli:

 

Ime Priimek Razr. odd. Prostor
Rok Bavdek E/ 2. b kabinet 104/1
Milanka Celič zbornica 046
Viljem Ekar učilnica 025
Peter Gantar sejna soba 009
Ivan Gerželj kabinet 102
Janez Grčar kabinet 126
Špela Grum TM / 2. a učilnica 113
Andreja Hacin Žurbi kabinet 313
Tanja Jamnik E / 1. b učilnica 213
Mateja Jan R/ 2 .b zbornica 046
Franc Jensterle ET / 5. a zbornica 046
Rok Juhant kabinet 112
Hinko Jurgec kabinet 115
Helena Kavaš TM / 1. a učilnica 306
Jani Klemenc sejna soba 009
Matejka Kljun E / 3. b zbornica 046
Uroš Kolar R / 2. a učilnica 123
Luka Kolonič ET / 4. a učilnica 125
Milan Kotnik učilnica 114
Urban Kovačič TM / 1. c kabinet 035
Nina Krapež TM / 3. a zbornica 046
Peter Krebelj TR/5.a zbornica 046
Duško Kreže kabinet 117
Ivo Kristan E / 3. a kabinet 126
Janez Kropej kabinet 206
Barbka Lamovšek E / 2. a učilnica 304
Snežana Ledinski učilnica 202
Oliver Milinčič E / 1. a pisarna 011
Petra Miller TM / 1. b učilnica 024
Helena Mladenović Jerman TM / 2. c kabinet  040
Mirja Mrovlje Pečnik učilnica 302
Snežna Oblak TR / 4. a učilnica 314
Martin Orehek E / 3. c kabinet 104
Maruša Perič Vučko R / 1. b kabinet  109
mag. Valentin Peternel ET / 4 .b učilnica 204
Anton Petrovčič kabinet 104/1
Polona Petrovčič TM / 4. a učilnica 305
Iztok Pungaršek zbornica 046
Boris Ribaš učilnica 130
Darko Sekirnik R / 3. a učilnica 131
mag. Staša Sever R / 1. a kabinet 303
Majda Simonič kabinet 313
Tine Skuk E / 2. c kabinet 117
Andrej Svete E / 1. c kabinet 206
Klaudio Štemberger TM / 3. b učilnica 028
Edvard Trdan učilnica 108
Vesna Vlačič učilnica 110
Matjana Vogrič TM / 4. b učilnica 205
Jože Vovk R / 3. b kabinet 103
Bojan Vuković kabinet 029
Jana Zevnik TM / 2. b zbornica 046
Igor Žagar kabinet 126
Darinka Martinčič Zalokar,
ravnateljica