Skupne govorilne ure

Govorilne ure pedagoških delavcev v popoldanskem času v šolskem letu 2017/2018

Datum Dan Ura
10.10. 2017 torek 17.00 – 18.30
14.11. 2017 torek 17.00 – 18.30
12.12. 2017 torek 17.00 – 18.30
13.02. 2018 torek 17.00 – 18.30
13.03. 2018 torek 17.00 – 18.30
10.04. 2018 torek 17.00 – 18.30
15.05. 2018 torek 17.00 – 18.30

 

V času popoldanskih govorilnih ur so na šoli prisotni vsi pedagoški delavci šole in sicer v prostorih, ki so  navedeni v spodnji tabeli:

 

Ime Priimek Razr. odd. Prostor
Rok Bavdek E/ 3. b kabinet 104/1
Janja Bolte zbornica 046
Viljem Ekar učilnica 025
Peter Gantar sejna soba 009
Ivan Gerželj kabinet 102
Smiljana Gomboc  Kopčavar E / 1. c učilnica 024
Janez Grčar kabinet 126
Špela Grum TM / 3. a učilnica 113
Andreja Hacin Žurbi TM / 1. c kabinet 313
Tanja Jamnik E / 2. a učilnica 213
Mateja Jan R/ 3 .b zbornica 046
Franc Jensterle E / 1. b zbornica 046
Rok Juhant TM / 3. b kabinet 112
Tanja Justin TM / 2. b kabinet 035
Helena Kavaš TM / 2. a učilnica 306
Jani Klemenc sejna soba 009
Matejka Kljun ET / 4. b zbornica 046
Uroš Kolar R / 3. a učilnica 123
Luka Kolonič ET / 5. a učilnica 125
Milan Kotnik ET / 5. b učilnica 114
Urban Kovačič TM / 2. c učilnica 027
Nina Krapež TM / 4. a zbornica 046
Peter Krebelj kabinet 104
Duško Kreže kabinet 117
Ivo Kristan kabinet 126
Janez Kropej kabinet 206
Barbka Lamovšek E / 3. a učilnica 304
Oliver Milinčič E / 2. b učilnica 130
Helena Mladenović Jerman TM / 3. c učilnica  030
Mirja Mrovlje Pečnik učilnica 302
Maša Nahtigal kabinet 203
Snežna Oblak TR / 5. a učilnica 314
Martin Orehek E / 2. c učilnica 124
Maruša Perič Vučko R / 2. b kabinet  109
mag. Valentin Peternel učilnica 204
Anton Petrovčič kabinet 104/1
Polona Petrovčič TM / 1. b učilnica 305
Tina Petrovčič učilnica 111
Boris Ribaš učilnica 127
Darko Sekirnik R / 1. a učilnica 131
mag. Staša Sever R / 2. a pisarna 011
Majda Simonič kabinet 313
Tine Skuk E / 3. c kabinet 117
Ajda Slapničar TM/ 1. a učilnica 205
mag. Natascha Slemenjak Podobnik ET/ 4. a učilnica 210
Andrej Svete E / 1. a kabinet 206
Klaudio Štemberger TM / 4. b učilnica 028
Boris Vertuš učilnica 108
Vesna Vlačič učilnica 110
Matjana Vogrič učilnica 207
Jože Vovk R / 1. b kabinet 103
Bojan Vuković kabinet 115
Igor Žagar kabinet 126

 

ravnateljica,

Darinka Martinčič Zalokar