Čestitke dijakoma Urošu Kocjančiču in Žanu Pangercu, za osvojeno 1. mesto na državnem tekmovanju računalniških šol programa...