Select Page

Dopoldanske govorilne ure

Govorilne ure v dopoldanskem času so namenjene staršem, ki jih mi povabimo na razgovor. Zaradi pouka in drugih dejavnosti, ki jih izvajamo učitelji v dopoldanskem času, je zaželeno, da se na govorilne ure v dopoldanskem času najavite. V primeru, da ima učitelj v času dopoldanske govorilne ure nadomeščanje ali drugo neodložljivo delo, vas prosimo, da za komunikacijo z učiteljem uporabite elektronsko pošto ali pa se udeležite popoldanskih govorilnih ur.

 Ime Priimek Razr. odd. Dan Ura Prostor Telefon  
Rok Bavdek E / 2. b ponedeljek 5. ura kabinet 104/1 01 513 36 31  
Milanka Celič   sreda 5. ura zbornica 01 513 36 13  
Viljem Ekar   petek 4. ura kabinet 103 01 513 36 12  
Peter Gantar   sreda 3. ura kabinet 008 01 513 36 11  
Ivan Gerželj   ponedeljek 2. ura kabinet 102 01 513 36 16  
Smiljana Gomboc Kopčavar TR / 5. a četrtek 4. ura kabinet 109 01 513 36 22  
Janez Grčar   petek 3. ura kabinet 126 01 513 36 27  
Špela Grum TM / 2. a sreda 5 .ura kabinet 303 01 513 36 35  
Andreja Hacin Žurbi   torek 4. ura kabinet 313 01 513 36 36  
Tanja Jamnik E / 1. b ponedeljek 4. ura kabinet 212 01 513 36 34  
Mateja Jan R/ 2. b torek 3. ura kabinet 203 01 513 36 33  
Franc Jensterle ET / 5. a ponedeljek 5. ura kabinet 104/1 01 513 36 31  
Rok Juhant   torek 3. ura kabinet 112 01 513 36 23  
Hinko Jurgec   sreda 5. ura zbornica 01 513 36 13  
Helena Kavaš TM / 1. a sreda 5. ura kabinet 313 01 513 36 36  
Jani Klemenc   torek 4. ura kabinet 008 01 513 36 11  
Matejka Kljun E / 3. b četrtek 4. ura kabinet 206 01 513 36 32  
Uroš Kolar  R / 2. a četrtek 5. ura kabinet 109 01 513 36 22  
Luka Kolonič ET / 4. a četrtek 3. ura kabinet 112 01 513 36 23  
Milan Kotnik   torek 5. ura kabinet 112 01 513 36 23  
Urban Kovačič TM / 1. c torek 3. ura kabinet 035 01 513 36 24  
Nina Krapež TM / 3. a četrtek 3. ura kabinet 203 01 513 36 33  
Duško Kreže   sreda 4. ura kabinet 117 01 513 36 21  
Ivo Kristan  E /3. a sreda 6. ura kabinet 126 01 513 36 27  
Janez Kropej   četrtek 5. ura kabinet 206 01 513 36 32
Barbka Lamovšek E / 2. a četrtek 3. ura kabinet 313 01 513 36 36  
Snežana Ledinski petek 2. ura kabinet 212 01 513 36 34  
Oliver Milinčič E / 1. a četrtek 5. ura kabinet 011 01 513 36 14  
Petra Miller TM / 1. b četrtek 4. ura kabinet 035 01 513 36 24  
Helena Mladenović Jerman TM / 2. c četrtek 2. ura kabinet 040 01 513 36 23  
Mirja Mrovlje Pečnik   četrtek 4. ura kabinet 303 01 513 36 35  
Snežna Oblak TR / 4. a četrtek 4. ura kabinet 313 01 513 36 36  
Martin Orehek E / 3. c četrtek 5. ura kabinet 104 01 513 36 25  
Maruša Perič Vučko  R / 1. b petek 3. ura kabinet 109 01 513 36 22  
mag. Valentin Peternel ET / 4. b sreda 2. ura kabinet 212 01 513 36 34  
Anton Petrovčič   petek 2. ura kabinet 104/1 01 513 36 31  
Polona Petrovčič TM / 4. a petek 4. ura kabinet 303 01 513 36 35  
Iztok Pungaršek   ponedeljek 4. ura zbornica 01 513 36 13  
Boris Ribaš   petek 3. ura kabinet 132 01 513 36 26  
Darko Sekirnik R / 3. a četrtek 3. ura kabinet 132 01 513 36 26  
mag. Staša Sever R / 1. a četrtek 4. ura kabinet 303 01 513 36 35  
Majda Simonič   sreda 4. ura kabinet 313 01 513 36 36  
Tine Skuk E / 2. c petek 3. ura kabinet 117 01 513 36 21  
Andrej Svete  E / 1. c sreda 3. ura kabinet 206 01 513 36 32  
Klaudio Štemberger TM / 3. b četrtek 4. ura kabinet 112 01 513 36 23  
Viko Šturm   četrtek 3. ura tajništvo 051 01 513 36 06  
Edvard Trdan   četrtek 4. ura kabinet 109 01 513 36 22  
Vesna Vlačič   torek 4. ura kabinet 104 01 513 36 25  
Matjana Vogrič TM / 4. b sreda 3. ura kabinet 206 01 513 36 32  
Jože Vovk R / 3. b petek 3. ura kabinet 103 01 513 36 12  
Bojan Vuković   torek 6. ura kabinet 126 01 513 36 27  
Jana Zevnik TM / 2. b petek 4. ura kabinet 203 01 513 36 33  
               
               
  Darinka Martinčič Zalokar,
  ravnateljica