Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simobolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CELIĆ Milanka milanka.celic(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
EKAR Viljem viljem.ekar(@)ssts.si
GANTAR Peter peter.gantar(@)ssts.si
GERŽELJ Ivan ivan.gerzelj(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GRUM Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURGEC Hinko hinko.jurgec(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOFOL Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLAR Uroš uros.kolar(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Urban urban.kovacic(@)ssts.si
KRAPEŽ Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
KREŽE Duško dusko.kreze(@)ssts.si
KRISTAN Ivo ivo.kristan(@)ssts.si
KROPEJ Janez janez.kropej(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
LEDINSKI Snežana snezana.ledinski(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MALI Martina martina.mali(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MLADENOVIČ JERMAN Helena helena.jerman(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
PUNGARŠEK Iztok iztok.pungarsek(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SIMONIČ Majda majda.simonic(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
SLEMENJAK PODOBNIK Natascha natascha.slemenjak(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
TRDAN Edvard edvard.trdan(@)ssts.si
VLAČIČ Vesna vesna.vlacic(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
ZEVNIK Jana jana.zevnik(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si