Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BANČIČ Marko marko.bancic(@)ssts.si
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
BRAJER Matjaž matjaz.brajer(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GROBLJAR Urh urh.grobljar(@)ssts.si
GRUM FARTEK Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
HRAST Regina regina.hrast(@)ssts.si
JANEŽIČ Anita anita.janezic(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JAZBEC Nika nika.jazbec(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURCA SINKOVIČ Meta meta.jurca(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOBOL Ditka ditka.kobol(@)ssts.si
KOFOL FILAK Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KRAMAR Eva eva.kramar(@)ssts.si
KRAPEŽ PODOBNIK Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MARTINČIČ Uroš uros.martincic(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MIJUŠKOVIĆ Goran goran.mijuskovic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MOČNIK Brane brane.mocnik(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
OBLAK ZORKO Simonka simona.oblak(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SATTLER Lana lana.sattler(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SOVDAT Ines ines.sovdat(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
STANONIK Miran miran.stanonik(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠEREGI Tomi tomi.seregi(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si

 

(Visited 22.005 times, 1 visits today)
Dostopnost