Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BANČIČ Marko marko.bancic(@)ssts.si
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
BRAJER Matjaž matjaz.brajer(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
CVRTILA Drago drago.cvrtila(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GROBLJAR Urh urh.grobljar(@)ssts.si
GRUM FARTEK Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAZBEC Nika nika.jazbec(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURCA SINKOVIČ Meta meta.jurca(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAČ Katja katja.kac(@)ssts.si
KALEZIČ Luka luka.kalezic(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOBOL Ditka ditka.kobol(@)ssts.si
KOFOL FILAK Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KRAMAR Eva eva.kramar(@)ssts.si
KRAPEŽ PODOBNIK Nina nina.krapez(@)ssts.si
KRALJ Božo bozo.kralj(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
KRŽAN Boris boris.krzan(@)ssts.si
KRŽIČ Karmen karmen.krzic(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MARTINČIČ Uroš uros.martincic(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MIJUŠKOVIĆ Goran goran.mijuskovic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MOČNIK Brane brane.mocnik(@)ssts.si
MONETA Žiga ziga.moneta(@)ssts.si
OBLAK Simonka simona.oblak(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETERNELJ Vida vida.peternelj(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
STANONIK Miran miran.stanonik(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
TORUL Amresh amresh.torul(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si
ŽUNAR Aleksander aleksander.zunar(@)ssts.si

 

(Visited 30.644 times, 2 visits today)
Dostopnost