Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BARŠI PALMIČ Tibor tibor.barsi(@)ssts.si
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
DRMOTA Jakob jakob.drmota(@)ssts.si
DROBNIČ Matej matej.drobnic(@)ssts.si
EKAR Viljem viljem.ekar(@)ssts.si
GERŽELJ Ivan ivan.gerzelj(@)ssts.si
GOMBOC KOPČAVAR Smiljana smiljana.gomboc(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GRUM Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HROVATIČ Tjaša tjasa.hrovatic(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JANEŽIČ Anita anita.janezic(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURCA SINKOVIČ Meta meta.jurca(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOFOL Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLAR Uroš uros.kolar(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Urban urban.kovacic(@)ssts.si
KRAPEŽ Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MALI Martina martina.mali(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MLADENOVIČ JERMAN Helena helena.jerman(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
NAHTIGAL Maša masa.nahtigal(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PENE Alexander aleksander.pene(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETRIČ Robert robert.petric(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SIMONIČ Majda majda.simonic(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
SLEMENJAK PODOBNIK Natascha natascha.slemenjak(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
URBANČIČ Eva eva.urbanicic(@)ssts.si
VIČIČ Jure jure.vicic(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ZEVNIK Jana jana.zevnik(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si

 

(Visited 1,142 times, 14 visits today)