Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!
PRIIMEK IME EMAIL
ANZELJC Lidija lidija.anzeljc(@)ssts.si
BANČIČ Marko marko.bancic(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
BRAJER Matjaž matjaz.brajer(@)ssts.si
BRATUŠA Urška urska.bratusa(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
CVRTILA Drago drago.cvrtila(@)ssts.si
ČEKADA ZORN Špela spela.cekada(@)ssts.si
DROBNIČ Matej drobnic.matej(@)ssts.si
GRUM FARTEK Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAZBEC Nika nika.jazbec(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JORDAN KOZJAK Jure jure.jordan-kozjak@ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
KALEZIČ Luka luka.kalezic(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOFOL FILAK Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KORADIN Lara lara.koradin@ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Mateja mateja.kovacic(@)ssts.si
KRAMAR Eva eva.kramar(@)ssts.si
KRANJC Alojz alojz.kranjc(@)ssts.si
KRAPEŽ PODOBNIK Nina nina.krapez(@)ssts.si
KRALJ Božo bozo.kralj(@)ssts.si
KRŽAN Boris boris.krzan(@)ssts.si
KRŽIČ Karmen karmen.krzic(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MARTINČIČ Uroš uros.martincic(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MIJUŠKOVIĆ Goran goran.mijuskovic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MODREJ Peter peter.modrej(@)ssts.si
MONETA Žiga ziga.moneta(@)ssts.si
OBLAK Simonka simona.oblak(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNELJ Vida vida.peternelj(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
PLEMEN Monika monika.plemen(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SLIVNIK Nina nina.slivnik(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
STANONIK Miran miran.stanonik(@)ssts.si
SUHADOLNIK Ana ana.suhadolnik(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
TORUL Amresh amresh.torul(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si
ŽUNAR Aleksander aleksander.zunar(@)ssts.si
(Visited 40.978 times, 1 visits today)
Dostopnost