Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CELIĆ Milanka milanka.celic(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
EKAR Viljem viljem.ekar(@)ssts.si
GANTAR Peter peter.gantar(@)ssts.si
GERŽELJ Ivan ivan.gerzelj(@)ssts.si
GOMBOC KOPČAVAR Smiljana smiljana.gomboc(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GRUM Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOFOL Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLAR Uroš uros.kolar(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Urban urban.kovacic(@)ssts.si
KRAPEŽ Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
KREŽE Duško dusko.kreze(@)ssts.si
KRISTAN Ivo ivo.kristan(@)ssts.si
KROPEJ Janez janez.kropej(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MALI Martina martina.mali(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MLADENOVIČ JERMAN Helena helena.jerman(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SLAPNIČAR Ajda ajda.slapnicar(@)ssts.si
SIMONIČ Majda majda.simonic(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
SLEMENJAK PODOBNIK Natascha natascha.slemenjak(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VLAČIČ Vesna vesna.vlacic(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ZEVNIK Jana jana.zevnik(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si