Select Page

Kontakti zaposlenih

Bodite pozorni pri uporabi elektronskih naslovov, saj je zaradi varnosti in dostopanja spletnih robotov do javno objavljenih naslovov pri vsaki elektronski pošti potrebno odstraniti oklepaje pri simbolu @!

PRIIMEK IME EMAIL
BARŠI PALMIČ Tibor tibor.barsi(@)ssts.si
BAVDEK Rok rok.bavdek(@)ssts.si
BOLTE Janja janja.bolte(@)ssts.si
CAPUDER Irena irena.capuder(@)ssts.si
CERAR ESIH Irena irena.cerar(@)ssts.si
DRMOTA Jakob jakob.drmota(@)ssts.si
DROBNIČ Matej matej.drobnic(@)ssts.si
EKAR Viljem viljem.ekar(@)ssts.si
GERŽELJ Ivan ivan.gerzelj(@)ssts.si
GOMBOC KOPČAVAR Smiljana smiljana.gomboc(@)ssts.si
GRČAR Janez janez.grcar(@)ssts.si
GRUM Špela spela.grum(@)ssts.si
HACIN ŽURBI Andreja andreja.hacin(@)ssts.si
HROVATIČ Tjaša tjasa.hrovatic(@)ssts.si
HOHNEC Ivan ivan.hohnec(@)ssts.si
IVIČ RAC Jana jana.ivic-rac(@)ssts.si
JANEŽIČ Anita anita.janezic(@)ssts.si
JAMNIK Tanja tanja.jamnik(@)ssts.si
JAN Mateja mateja.jan(@)ssts.si
JENSTERLE Franc franc.jensterle(@)ssts.si
JUHANT Rok rok.juhant(@)ssts.si
JURCA SINKOVIČ Meta meta.jurca(@)ssts.si
JUSTIN Tanja tanja.justin(@)ssts.si
KAMIN Tom tom.kamin(@)ssts.si
KAVAŠ Helena helena.kavas(@)ssts.si
KLEMENC Jani jani.klemenc(@)ssts.si
KLJUN Matejka matejka.kljun(@)ssts.si
KOFOL Adelina adelina.kofol(@)ssts.si
KOLAR Uroš uros.kolar(@)ssts.si
KOLONIČ Luka luka.kolonic(@)ssts.si
KOS Barbara barbara.kos(@)ssts.si
KOTNIK Milan milan.kotnik(@)ssts.si
KOVAČIČ Urban urban.kovacic(@)ssts.si
KRAPEŽ PODOBNIK Nina nina.krapez(@)ssts.si
KREBELJ Peter peter.krebelj(@)ssts.si
LAMOVŠEK Barbka barbka.lamovsek(@)ssts.si
MAHMUTOVIČ Lea lea.mahmutovic(@)ssts.si
MALI Martina martina.mali(@)ssts.si
MARTINČIČ ZALOKAR Darinka darinka.martincic(@)ssts.si
MILINČIČ Oliver oliver.milincic(@)ssts.si
MILLER Petra petra.miller(@)ssts.si
MLADENOVIČ JERMAN Helena helena.jerman(@)ssts.si
MROVLJE PEČNIK Mirja mirja.mrovlje(@)ssts.si
NAHTIGAL Maša masa.nahtigal(@)ssts.si
OBLAK Snežna snezna.oblak(@)ssts.si
OREHEK Martin martin.orehek(@)ssts.si
PENE Alexander aleksander.pene(@)ssts.si
PERIČ VUČKO Maruša marusa.vucko(@)ssts.si
PETERNEL Valentin valentin.peternel(@)ssts.si
PETREVČIČ Žarko zarko.petrevcic(@)ssts.si
PETRIČ Robert robert.petric(@)ssts.si
PETROVČIČ Anton anton.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Polona polona.petrovcic(@)ssts.si
PETROVČIČ Tina tina.petrovcic(@)ssts.si
POSAVEC Mladen mladen.posavec(@)ssts.si
RIBAŠ Boris boris.ribas(@)ssts.si
SEKIRNIK Darko darko.sekirnik(@)ssts.si
SIMONIČ Majda majda.simonic(@)ssts.si
SKUK Tine tine.skuk(@)ssts.si
SEVER Staša stasa.sever(@)ssts.si
SLEMENJAK PODOBNIK Natascha natascha.slemenjak(@)ssts.si
SVETE Andrej andrej.svete(@)ssts.si
ŠTEFANIČ Suzana suzana.stefanic(@)ssts.si
ŠTEMBERGER Klaudio klaudio.stemberger(@)ssts.si
ŠTURM Viko viko.sturm(@)ssts.si
URBANČIČ Eva eva.urbanicic(@)ssts.si
VIČIČ Jure jure.vicic(@)ssts.si
VERTUŠ Boris boris.vertus(@)ssts.si
VOGRIČ Matjana matjana.vogric(@)ssts.si
VOVK Jože joze.vovk(@)ssts.si
VUKOVIĆ Bojan bojan.vukovic(@)ssts.si
ZEVNIK Jana jana.zevnik(@)ssts.si
ŽAGAR Igor igor.zagar(@)ssts.si
ŽEFRAN Brane brane.zefran(@)ssts.si

 

(Visited 2,840 times, 1 visits today)