Select Page

Koledar zaključnih izpitov

SPI, ELEKTRIKAR in RAČUNALNIKAR 

KOLEDAR ZA ZAKLJUČNI IZPIT 2016/17

izpitni rok dan datum aktivnosti
zimski četrtek 9. februar 2017 slovenščina
spomladanski ponedeljek 5. junij 2017 slovenščina
jesenski ponedeljek 21. avgust 2017 slovenščina

Opomba:

Datume za ostale izpite zaključnega izpita in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu določi šola v šolskem koledarju.

Snežna Oblak,

tajnica za zaključni izpit

Ljubljana, 5. 9. 2016