Select Page

Razredniki

Razredniki v šolskem letu 2016/2017

Razred Razrednik Nadomestni razrednik
E/1. a Oliver Milinčič Vesna Vlačič
E/1. b Tanja Jamnik Snežana Ledinski
E/1. c Andrej Svete Janez Grčar
R/1. a Staša Sever Adelina Kofol
R/1. b Maruša Perič Vučko Iztok Pungaršek
TM/1. a Helena Kavaš Peter Gantar
TM/1. b Petra Miller Jani Klemenc
TM/1. c Urban Kovačič Anton Petrovčič
E/2. a Barbka Lamovšek Edvard Trdan
E/2. b Rok Bavdek Bojan Vuković
E/2. c Tine Skuk Majda Simonič
R/2. a Uroš Kolar Boris Ribaš
R/2. b Mateja Jan Janez Kropej
TM/2. a Špela Grum Andreja Hacin Žurbi
TM/2. b Jana Zevnik Rok Juhant
TM/2. c Helena M. Jerman Milanka Celič
E/3. a Ivo Kristan Matejka Kljun
E/3. b Matejka Kljun Martin Orehek
E/3. c Martin Orehek Ivo Kristan
R/3. a Darko Sekirnik Jože Vovk
R/3. b Jože Vovk Darko Sekirnik
TM/3. a Nina Krapež Mali Martina
TM/3. b Klaudio Štemberger Milan Kotnik
ET/4. a Luka Kolonič Mirja Mrovlje Pečnik
ET/4. b Valentin Peternel Duško Kreže
TR/4. a Snežna Oblak Kos Barbara
TM/4. a Polona Petrovčič Ekar Viljem
TM/4. b Matjana Vogrič Irena Cerar Esih
ET/5. a Franc Jensterle Hinko Jurgec
TR/5. a Peter Krebelj Ivan Gerželj