Razredniki

Oddelki, razredniki in nadomestni razredniki v šolskem letu 2017/18

Oddelek Razrednik Nadomestni razrednik
E/1.a Andrej Svete Tina Petrovčič
E/1.b Franc Jensterle Vesna Vlačič
E/1.c Smiljana Gomboc Kopčavar Janez Grčar
R/1.a Darko Sekirnik Janja Bolte
R/1.b Jože Vovk Adelina Kofol
TM/1.a Ajda Slapničar Mirja Mrovlje Pečnik
TM/1.b Polona Petrovčič Jani Klemenc
TM/1.c Andreja Hacin Žurbi Peter Gantar
E/2.a Tanja Jamnik Ivo Kristan
E/2.b Oliver Milinčič Igor Žagar
E/2.c Martin Orehek Majda Simonič
R/2.a Staša Sever Janez Kropej
R/2.b Maruša Perič Vučko Bojan Vuković
TM/2.a Helena Kavaš Anton Petrovčič
TM/2.b Tanja Justin Maša Nahtigal
TM/2.c Urban Kovačič Irena Cerar Esih
E/3.a Barbka Lamovšek Rok Bavdek
E/3.b Rok Bavdek Tine Skuk
E/3.c Tine Skuk Barbka Lamovšek
R/3.a Uroš Kolar Mateja Jan
R/3.b Mateja Jan Uroš Kolar
TM/3.a Špela Grum Mali Martina
TM/3.b Rok Juhant Matjana Vogrič
TM/3.c Helena M. Jerman Barbara Kos
ET/4.a Natascha S. Podobnik  Valentin Peternel
ET/4.b Matejka Kljun Duško Kreže
TR/4.a Boris Ribaš Peter Krebelj
TM/4.a Nina Krapež Ekar Viljem
TM/4.b Klaudio Štemberger Ekar Viljem
ET/5.a Luka Kolonič  
ET/5.b Milan Kotnik Boris Vertuš
TR/5.a Snežna Oblak Ivan Gerželj