Select Page

Razredniki

Oddelki, razredniki in nadomestni razredniki v šolskem letu 2018/19

E/1.a Andrej Svete Jakob Drmota
E/1.b Rok Bavdek Smiljana Gomboc Kopčavar
E/1.c Tina Petrovčič Janez Grčar
R/1.a Janja Bolte Meta Jurca Sinkovič
R/1.b Snežna Oblak Vesna Vlačič
TM/1.a Nina Krapež Jani Klemenc
TM/1.b Maša Nahtigal Barbara Kos
TM/1.c Klaudio Štemberger Martina Mali
E/2.a Boris Vertuš Igor Žagar
E/2.b Franc Jensterle Majda Simonič
E/2.c Tine Skuk Alexander Pene
R/2.a Darko Sekirnik Tom Kamin
R/2.b Jože Vovk Anita Janežič
TM/2.a Luka Kolonič Mirja Mrovlje Pečnik
TM/2.b Polona Petrovčič Brane Žefran
TM/2.c Andreja Hacin Žurbi Tjaša Hrovatič
E/3.a Tanja Jamnik Oliver Milinčič
E/3.b Oliver Milinčič Martin Orehek
E/3.c Martin Orehek Tanja Jamnik
R/3.a Staša Sever Maruša Perič Vučko
R/3.b Maruša Perič Vučko Staša Sever
TM/3.a Helena Kavaš Anton Petrovčič
TM/3.b Tanja Justin Matjana Vogrič
TM/3.c Urban Kovačič Irena Cerar Esih
ET/4.a Barbka Lamovšek Valentin Peternel
ET/4.b Milan Kotnik Valentin Peternel
TR/4.a Mateja Jan Ivan Gerželj
TM/4.a Špela Grum Ekar Viljem
TM/4.b Rok Juhant Ekar Viljem
TM/4.c Helena M. Jerman Ekar Viljem
ET/5.a Natascha S. Podobnik Duško Kreže
ET/5.b Matejka Kljun Bojan Vukovič
TR/5.a Boris Ribaš Uroš Kolar

(Visited 524 times, 2 visits today)