SLO ………. Breda Tekavec (3 ur) ANG ………  Nina Lavrenčič (3 ure) MAT ……… Urban Kržan (6 ur) ELE ………. Milan Kotnik (6 ur)   Priprave na izpite (1., 2. in 3. predmet poklicne mature):   ura/datum 17. 1. 2018 sreda 18. 1. 2018 četrtek 24. 1. 2018 sreda 24. 1. 2018...