Računalnikar

Računalnikar pridobiva znanja o upravljanju z informacijsko strojno in programsko opremo, o multimedijskih sistemih ter spoznava elemente komunikacijskih inštalacij, ki vse skupaj povezujejo v uporabno celoto.
 

Osnovne informacije:

 • trajanje: 3 leta
 • število kreditnih točk: 180
 • vrsta izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI)
 • pogoj za vpis: osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit

Računalnikar ima znanja, da:

 • sestavlja računalnike ter vzdržuje in odpravlja napake strojne
  opreme,
 • namešča in vzdržuje informacijsko programsko opremo,
 • zavaruje sistem pred zlorabami in programskimi vsiljivci,
 • svetuje in pomaga uporabnikom na področju strojne in programske opreme,
 • izvaja osnovne meritve na komunikacijskih inštalacijah in opremi,
 • uporablja aktivne elemente lokalnih računalniških omrežij,
 • povezuje računalniške sisteme v lokalna omrežja in medmrežja in zagotavlja njihovo varnost,
 • namešča in ožičuje različne vrste komunikacijskih inštalacij,
 • uporablja osnovne koncepte programiranja in izdela preprosto aplikacijo.

Možnosti po zaključenem šolanju so:

 • nadaljevanje izobraževanja na programu poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) za poklic tehnik računalništva ali elektrotehnik,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih in organizacijah ali samostojna podjetniška pot.

Trajanje in predmetnik izobraževanja:

Oznaka Programska enota Obvezno/
izbirno

Skupno

število  ur

Število kreditnih točk 1.      letnik 2.      letnik 3.      letnik
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina obvezno 213 12 108 60 46
P2 Matematika obvezno 213 12 108 60 46
P3 Tuji jezik obvezno 164 9 72 60 32
P4 Umetnost obvezno 33 2   33  
P5 Družboslovje obvezno 132 6 72 60  
P6 Naravoslovje obvezno 132 6 72 60  
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7 72 60 32
Skupaj A   1051 54      
B – Strokovni moduli      
M1 Programska oprema in storitve 1 obvezno 156 8 156    
M2 Programska oprema in storitve 2 obvezno 126 6   126  
M3 Strojna in sistemska oprema obvezno 187 10 187    
M4 Računalniška omrežja in komunikacije obvezno 112 6     112
M5 Programiranje obvezno 172 10   172  
M6 Podatkovne baze obvezno 187 10 187    
M7 Upravljanje strojne opreme obvezno 190 10   190  
M8 Upravljanje sistemske opreme obvezno 128 6     128
Skupaj B   1258 66      
C- Praktično izobraževanje v šoli      
  Praktični pouk   600 24      
Č – Praktično usposabljanje z delom      
  Praktično usposabljanje z delom   912 36      
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela      
  Aktivno državljanstvo   30 2      
  Interesne dejavnosti   130 6      
Skupaj D   160 8      
E – Odprti del kurikula      
      320 14      
OK1 Osnove poslovanja in komuniciranja izbirno     72    
OK2 Uvod v programiranje izbirno     72    
OK3 Tridimenzionalno modeliranje izbirno       60  
OK4 Matematika v stroki izbirno       30  
OK5 Programiranje naprav izbirno         86
Zaključni izpit (slovenščina, izdelek oz. storitev in zagovor)   2      

 

Pogosta vprašanja

Kakšne so prednosti triletnega programa pred štiriletnim?
 • Že po treh letih šolanja pridobiš izobrazbo in se v primeru, da ne želiš več obiskovati šole, zaposliš.
 • Če po treh letih ugotoviš, da te računalništvo ne zanima, lahko nadaljuješ na programu PTI na neki drugi smeri in tako pridobiš dve izobrazbi.
 • Če oseba, ki se bolje uči s prakso kot teorijo, je to program zate. Pridobil boš ogromno konkretnega uporabnega praktičnega znanja, navezal stike s podjetji, pa tudi teorije bo dovolj.
  Kakšne so moje možnosti za nadaljnje izobraževanje?
  • Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko vpišeš na poklicno tehniško izobraževanje Tehnik računalništva ali Elektrotehnik pri nas, lahko pa poiščeš PTI programe na drugih šolah in nadaljuješ tam.
  • Po opravljeni poklicni maturi na naši šoli, lahko nadaljuješ na tehniških višjih in visokih šolah (FE, FERI, FRI, FS …), pa tudi na nekaterih drugih višjih in visokih šolah. Katerih, povprašaj v svetovalni službi.
  • Če opraviš peti predmet na maturi, imaš možnosti za vpis tudi na univerzitetne študijske programe fakultet.
  • Lahko se vpišeš na maturitetni tečaj in zaključiš s splošno maturo, ki ti odpira vrata v vse visokošolske študijske programe.
  Ali bom po končanem triletnem šolanju znal programirati?

  Da. S programiranjem začnemo že v prvem letniku. Je pa stopnja znanja seveda odvisna od tvoje prizadevnosti. Spoznal boš programska jezika python in C++.

  Ali bom po končanem triletnem šolanju znal sestaviti lasten računalnik?

  Seveda. Večino potrebnih znanj pridobiš že v prvem letniku.

  Kaj pa spletne strani?

  V drugem letniku se seznaniš tudi s temi vsebinami. Naučiš se uporabljati HTML in CSS. Za kaj več pa moraš nadaljevati na PTI programu.

  V čem se razlikujete od drugih šol, ki ponujajo podobne programe?
  • V času šolanja vas naučimo 3D modeliranja in uporabe 3D tiskalnika.
  • Naučimo vas načrtovanja in izdelave IoT naprav, ki so nepogrešljiv del pametnih hiš. Z dijaki smo izdelujemo model pametne hiške, ki si ga lahko ogledaš na informativnem dnevu.
  • Naši profesorji znajo poiskati vaše talente in vas spodbujajo pri njihovem razvoju, tudi če so s področja oblikovanja fotografije, glasbe, snemanja videa, slovenščine, angleščine, matematike…
  • Profesorji sledijo trendom razvoja računalništva, zato vedno podpirajo vaše ideje, predloge in odgovarjajo na vaša vprašanja na temo računalništva.
  • Profesorji pomagajo tudi tistim, ki jim gre težje, pa imajo voljo in željo zaključiti program.
  • Zagotavljamo, da vsak, kdor zaključi šolanje pri nas, pridobi določena znanja, potrebna za opravljanje poklica ali nadaljnje šolanja. Ocen nikomur ne podarjamo.
  Ali se na triletno šolo vpisujejo samo tisti, ki se zaradi točk drugam ne morejo?

  Ne. Vsako leto vpišemo za več kot en oddelek dijakov, ki bi se po točkah lahko vpisali na gimnazijo. K nam se vpišejo prav zaradi praktičnega pouka.

  Kako uspešni so dijaki vaše šole na fakultetah in višjih šolah?

  S ponosom lahko trdimo, da večina naših dijakov, ki se vpiše na visoko ali višjo šolo, tam tudi diplomira. Na višji šoli so naši dijaki med najboljšimi študenti, na visokih šolah pa jim težave povzroča večinoma samo matematika. Žal se še vedno premalo dijakov odloča za nadaljnji študij.

  Kako pa je z zaposlitvijo?

  Dijaki, ki so v času šolanja kazali veliko samostojnosti in zanimanja za računalništvo, brez težav dobijo dobro plačane službe tudi brez končane višje ali visoke šole.

  Kaj pa strežniki? Bomo spoznali tudi, kako se postavlja in upravlja strežnike.

  Seveda. Sicer šele v tretjem letniku. Veliko več pa na PTI programu. Spoznali boste tako Windows kot Linux strežnike.

  Kaj pa Cisco akademija?

  Od drugega letnika dalje se lahko prijavite na CCNA tečaje, ki jih po ugodni ceni izvajamo na šoli, če je dovolj prijavljenih.

  Ali ohranjate stike z bivšimi dijaki?

  Seveda. S tistimi, ki to želijo. Nekateri se z veseljem vračajo nazaj in nam poročajo o svojih poklicnih uspehih.

  (Visited 23.199 times, 1 visits today)
  Dostopnost