Elektrikar

Elektrotehnika je vpeta v prav vsak korak sodobnega človeka. Razvoj in napredek na tem področji zahtevata nova znanja. Prenovljen program sledi trendom razvoja in aktualno znanje prenaša v učno okolje.

Osnovne informacije:

 • trajanje: 3 leta
 • število kreditnih točk: 180
 • vrsta izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI)
 • pogoj za vpis: osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit

Elektrikar ima znanja, da: 

 • sestavlja in preizkuša enostavna električna in elektronska vezja ter naprave,
 • montira, nastavlja, preizkuša in vzdržuje gospodinjske aparate, električne stroje, komunikacijske in druge naprave,
 • opravlja pregled delovanja in popravila gospodinjskih aparatov, električnih strojev in naprav,
 • polaga, montira in preizkuša različne vrste inštalacij (električne, komunikacijske, pametne inštalacije),
 • montira, priključuje, preizkuša in vzdržuje elektroenergetske naprave in sisteme,
 • inštalira, upravlja, nadzira delovanje in vzdržuje avtomatizirane postroje,
 • priklaplja, programira in vzdržuje mikrokrmilnike, senzorje in aktuatorje,
 • montira, priključuje, nastavlja in vzdržuje sisteme obnovljivih virov in novih tehnologij (e-mobilnost, toplotne črpalke, samooskrba, hranilniki energije …),
 • komunicira z delovnim okoljem in s strankami.

Možnosti po zaključenem šolanju so:

 • nadaljevanje izobraževanja na programu poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) za poklic elektrotehnik ali tehnik računalništva,
 • zaposlitev v raznovrstnih podjetjih ali samostojna podjetniška pot.

Trajanje in predmetnik izobraževanja:

 

(Visited 17.187 times, 41 visits today)
Dostopnost