Select Page

Elektrikar

 

ELEKTROTEHNIKA  je vpeta v prav  vsak korak sodobnega človeka. Tehnološki razvoj in napredek nas nenehno presenečata. Novim dosežkom in novim tehnologijam še ni videti konca,  ti pa narekujejo in zahtevajo tudi nova znanja. Učitelji aktiva ELEKTROTEHNIKA bomo sledili trendom razvoja in pridobljeno znanje iz pedagoškega in strokovnega področja po zmožnostih prenašali v učno okolje.

  1. Osnovna opredelitev/videnje in naloge poklicne vertikale elektrotehnike

Pri vzgojno izobraževalnem delu nam morajo biti  tipična dela permanentno vodilo.

Tipična dela poklica elektrikar so:

  • sestavljanje elektronskih in energetskih sklopov, inštalacij, vezij in naprav,
  • umerjanje, programiranje, preizkušanje naprav in inštalacij,
  • montaža, preizkušanje elektronskih in energetskih naprav, inštalacij, manjših sistemov in omrežij.

Tipična dela poklica elektrotehnik so :

  • načrtovanje, izdelava preizkušanje elektronskih in energetskih delov, vezij, inštalacij, naprav in sistemov,
  • priprava proizvodnih postopkov tehnologij in dokumentacij,
  • umerjanje in programiranje procesorskih sklopov električnih naprav in sistemov,
  • montaža, preizkušanje, diagnostika in vzdrževanje električnih naprav in sistemov,
  • organizacija dela in vodenje delovnih skupin.

Za kakovostno izvajanje pouka pri posameznih modulih je potrebna izbira ustreznih izdelkov/storitev. Osnovne zahteve po kakovosti izdelkov/storitev in varnem delu pri izvajanju le teh , kakovostno povezovanje učiteljev teorije in prakse, transparentnost podajanja, osvajanja in preverjanje znanj so izredno pomembni. Celotni učni proces mora potekati tako, da omogoča dijakom pridobiti strokovne in ključne kompetence. Pot do potrebnih kompetenc  je določena z IK, izbiro vsebin OK in ID povezanih s programom ter strokovnimi ekskurzijami, s katerimi dijaki lahko pridobijo dodatne kompetence potrebne za uresničevanje potreb trga dela, PUD-om, aktualnimi vsebinami projektnih tednov in pripravo/izvedbo učnih situacij, ki jih moramo čim bolj približati naravi dela v poklicu.

Trajanje in predmetnik izobraževanja

 

 

(Visited 6.807 times, 1 visits today)
Dostopnost