Kandidate izrednega izobraževanja obveščam, da je zadnji dan za prijavo na
ZAKLJUČNI IZPIT 2017 (spomladanski rok),

petek, 19. 5. 2017.
Na spomladanski rok zaključnega izpita se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti.

Snežna OBLAK,
tajnica za zaključni izpit

Ljubljana, 3. 5. 2017