V tem tednu 10.12.2018 do 14.12.2018 gostimo na SŠTS Šiška Elektrotehniško šolo Nikola Tesla iz Beograda (Srbija) v sklopu projekta Trajnostni razvoj šole Nikola Tesla.

Več o samem projektu, ciljih, poteku in ostalih zanimivostih si lahko preberete na Facebook strani projekta ali spletni strani Tehniške šole Nikola Tesla v Beogradu, Projekt Erasmus+ in na strani projekta.

Uresničevanje ciljev izvaja ” Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” ” v Beogradu kot koordinator, ki jih je šola postavila v šolskem razvojnem načrtu, kjer vidi sodelovanje z drugimi šolami in sodelovanjem šol iz EU prostora kot izjemno priložnost, da bo dosegla boljšo realizacijo. Sodelovanje med Srednjo šolo Nikola Tesla iz Beograda in Srednjo šolo tehniških strok Šiška v Ljubljani, se je pričelo leta 2006 s sodelovanjem v mednarodnem projektu. Elektrotehniška šola Nikola Tesla je prepričana, da je nadaljevanje sodelovanja preko mednarodnih projektov s SŠTS Šiška velikega pomena za razvoj obeh organizacij. Cilji, ki jih v Elektrotehniški šoli Nikola Tesla želijo doseči so tako:

Kot prvi cilj projekta je podati priložnost, da se nadgradi znanje zaposlenih in se s tem dvigne njihove splošne in medpredmetne kompetence. Predstavniki šole Nikola Tesla so se udeležili skupine za Reformo srednješolskega poklicnega izobraževanja. Trenutno je v okviru ZUOV (Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja) nastala delovna skupina učiteljev, ki bo preverila poklicne kompetence programa elektrotehnik ter podala smernice za razvoj in spremembe tega programa. Želja je, da se preveri različne teme in področja, trajnostni razvoj, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije v različnih primerih oz. situacijah. Potrebno je izboljšati usposobljenost učiteljev za poučevanje, poskrbeti za izobraževanje učiteljev in poskrbeti, da bo proces poučevanja s tem izboljšan, hkrati pa bo izboljšana tudi podpora tekom izobraževanja učencev. Projekt bo šoli Nikola Tesla omogočil, da bodo videli, kako didaktični in metodološki proces poučevanja poteka v drugih  šolah, ki ležijo v geografsko podobnem območju, kot je na primer Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani. Šola Nikola Tesle tako pričakuje, da se bodo seznanili s spoznavanjem rešitev informacijske podpore pouka, komunikacijske tehnologije, ki podpira aktivno učenje, poučevanje projektnega dela, razvoj kritičnega mišljenja in neodvisno razmišljanje dijakov. Šola verjame, da jih lahko s temi izkušnjami seznanimo na Srednji šoli tehniških strok Šiška v Ljubljani.

Drugi cilj projekta je podpreti strokovni razvoj zaposlenih v izobraževanju. Na Srednji šoli tehniških strok Šiška imamo izredno opremljene učilnice praktičnega pouka, predvsem pa opremo za obnovljive vire energije. S sodelovanjem pri usposabljanju  na SŠTS Šiška in vpogledom v uresničevanje učnih in laboratorijskih vaj bomo vsi pridobili vpogled v uporabo sodobnih didaktično-metodičnih rešitev in informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju.
Tretji cilj projekta je preučiti možnosti in načine za razvoj podjetniških kompetenc dijakov. Srednja šola tehniških šola Šiška ima odlično sodelovanje z gospodarstvom. To predstavlja izhodišče, da se lahko prikaže, kako sodelovati s poslovnimi partnerji zunaj institucije in razvijati podjetniške kompetence. V šoli Nikole tesla razmišljajo o uvedbi izobraževalnega profila električnega inženirja obnovljivih virov energije, ki je definiran na teh osnovah.

Kot rezultat doseženih ciljev bosta Elektrotehniška šola Nikola Tesla v Beogradu in Srednja šola tehniških strok Šiška kot partnerski šoli v načrtovanem mednarodnem projektu na portalu eTwinning sposobni prenesti svoje izkušnje v sodelovanje in delo drugim udeležencem v projektu, in se hkrati od njih tudi učiti. Elektrotehniška šola Nikola Tesla v Beogradu bo s prenosom izkušenj, pridobljenih s projektom v Skupnost šol Elektrotehniških šol Srbije, ohranila ugled institucije, ki se je pripravljena vključiti v spoznavanje in uporabo v evropskih praksah.
S predstavitvijo šole Nikola Tesla in okolja, iz katere prihajajo udeleženci in seznanjanja našega okolja in dela, nastajajo pogoji za dolgoročno mednarodno in kulturno izmenjavo ter sodelovanje in ustvarjanje pogojev za prihodnja strateška partnerstva.

(Visited 347 times, 1 visits today)
Dostopnost