Dežurstvo učiteljev

Naloge dežurnega učitelja

 1. Namen dežurstva učitelja je prispevati k redu, varnosti in urejenosti šole v času pouka.
 2. Dežurstvo je obveznost dežurnih učiteljev, imenovanih po razporedu, ki ga pripravi pomočnica ravnatelja. Razpored dežurnih učiteljev je objavljen v zbornici šole in je usklajen z urnikom.
 3. Dežurstvo spremlja in nadzorujeta pomočnica ravnatelja in ravnatelj. Zamenjava dežurnega učitelja je možna le z njunim soglasjem.
 4. Dežurstvo učiteljev izvajajo vsi učitelji po eno šolsko uro na teden po objavljenem razporedu.
 5. Dežurni učitelj med uro, ko je dežuren:
 • v avli in na ploščadi na šolskem dvorišču preveri, ali so dijaki odšli k pouku in jih v primeru, da se dijaki še zadržujejo v avli ali zunaj, opozori in napoti k pouku;
 • dijake, ki niso pri pouku napoti v avlo šole;
 • ugotovi morebitno kajenje dijakov na šolski površini ali ukvarjanje z drugimi poživili dijakov ter ustrezno ukrepa;
 • skrbi za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in v primeru kršitev zakona predlaga vzgojni postopek;
 • v spremstvu dežurnega dijaka naredi obhod po šoli in poskrbi za ureditev hodnikov in avle;
 • preveri sanitarne prostore, za kar lahko zaprosi dežurnega dijaka;
 • obvesti hišnika ali čistilko, če je potreben njun poseg,
 • dijakom, ki imajo odmor za malico prepove zadrževanje na hodnikih pred učilnicami in jih napoti v avlo šole,
 • poskrbi za dijake, ki so bili odstranjeni od pouka (kar je skrajni ukrep) in po posvetu s svetovalno službo poišče zanje varno zaposlitev,
 • ugotovitve zapiše v dnevnik dežurnega učitelja, morebitna nujna popravila v dnevnik popravil, glede čiščenja pa v zvezek čistilnega servisa, ki sta v tajništvu,
 • dnevnik dežurstva pusti v zbornici v predalu dnevnika dežurstva

 

Dežurstvo učitelja zajema tudi pet minutni odmor pred uro dežurstva. Ko učitelj ni na obhodu po šoli, je njegovo mesto pri okrogli mizi v avli šole.

Za zagotavljanje reda v avli, na hodnikih in stopniščih so poleg dežurnih učiteljev zadolženi tudi ostali učitelji, še posebej pred svojimi učilnicami in kabineti.

Za uresničevanje hišnega reda so v mejah svojih pooblastil odgovorni vsi zaposleni.

 

Ljubljana, 1.9.2015
Darinka Martinčič Zalokar,
ravnateljica

 

(Visited 240 times, 1 visits today)
Dostopnost