Dijaki Srednje šole tehniških strok Šiška smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt VARNA MOBILNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU.

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Z akcijo Dijaki dijakom  za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. S tem namenom smo oblikovali klub Dijaki za varno mobilnost.

V  klubu bomo  opravljali različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetenc varne mobilnosti, predstavljali bomo svoje dosežke na področju varne mobilnosti in se medsebojno povezovali z namenom izmenjave ter širjenja znanja in izkušenj.

CILJI AKCIJE so:

  • dijake ozavestiti o pomenu varnosti in ustreznem ravnanju v cestnem prometu;
  • pri dijakih krepiti  veščine za kulturo vedenja v cestnem prometu ter zdrav način življenja;
  • dijake spodbujati  k razvoju pozitivnega odnosa do okolja;
  • dijake, strokovne delavce na šoli in starše informirati o načrtovanih aktivnostih v okviru akcije;
  • strokovne delavce srednjih šol usposobiti za strokovno podporo dijakom pri opravljanju aktivnosti za varno mobilnost;
  • promovirati varno mobilnost v neposrednem in širšem okolju;
  • povezovati različne potencialne partnerje z namenom vsesplošnega ozaveščanja o varni mobilnosti.

Klub, ki smo ga poimenovali VARNA MOBILNOST NA SŠTS Šiška se bo sestajal enkrat mesečno in sicer vsak zadnji torek v mesecu, med glavnim odmorom, v sejni sobi.
Vljudno vabljeni vsi dijaki, ki se nam želite pridružiti in s tem krepiti pomen varne mobilnosti med srednješolci.

 

Irena Cerar Esih

(Visited 143 times, 1 visits today)
Dostopnost