Sodelovanje naše šole z gospodarstvom že vrsto let označujemo s sloganom Povezani v znanju. S podjetji v ljubljanskem industrijskem okolju nas v prvi vrsti povezuje praktično usposabljanje z delom – obvezni sestavni del predmetnika v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pod skrbnim vodstvom mentorjev v podjetjih vsako leto okrog 500 dijakov naše šole opravi od 2 do 18 tednov obvezne prakse.

A to še zdaleč ni vse, kar nas tesno povezuje s podjetji v bližnji in širši okolici; skupaj smo pripravili že kar nekaj dogodkov, ki vsako leto dijakom naše šole ponudijo možnost, da podjetja spoznajo, se povežejo z njimi in si tako postopno oblikujejo svojo želeno poklicno pot, med drugim:

– podjetja podpirajo naša strokovna srečanja, kot so vsakoletni Forum mehatronike, vsakoletna Elektriada in različna strokovna tekmovanja;

– vsako leto na Informativnem dnevu k sodelovanju povabimo podjetja, ki bodočim dijakom predstavijo možnosti za pridobitev štipendije, prakse, počitniškega dela ali zaposlitve;

– s podjetji za dijake zaključnih letnikov vsako leto pripravimo Dan za kariero, ko dijaki prisluhnejo predstavitvam podjetij, pripravijo motivacijska pisma in CV-je ter opravljajo poskusne zaposlitvene razgovore;

– dijaki sodelujejo pri različnih raziskovalnih nalogah v podjetniških inkubatorjih ali zagonskih podjetjih, v okviru katerih lahko razvijajo in pripravijo tudi zaključni izdelek za zaključni izpit ali poklicno maturo;

– nenazadnje podjetja organizirajo dneve odprtih vrat, gostijo strokovne ekskurzije in vodene oglede proizvodnih obratov in kapacitet;

– na Srednji šoli tehniških strok Šiška pa zaposlenim v podjetjih v okviru projekta Munera 3 (izboljšanje zaposlitvenih možnosti) ponujamo več brezplačnih strokovnih usposabljanj, ki jih bomo v prihodnje še nadgrajevali.

ANNI, d. o. o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
LINKEDIN
VIDEO

ANVINA, d. o. o.

SPLETNA STRAN

DANFOSS TRATA, d.o.o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
VIDEO

ELEKTRO LJUBLJANA d. d.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
PREDSTAVITEV

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
LINKEDIN
PREDSTAVITEV
LETAK

INEA RBT d. o. o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
LINKEDIN
PREDSTAVITEV

KOLEKTOR ETRA d. o. o.

SPLETNA STRAN
LINKEDIN
VIDEO

KOTO, d. o. o.

SPLETNA STRAN
LINKEDIN
NAGOVOR
KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Lek d. d.

Spoznaj delo v Leku

LJUBLJANSKE MLEKARNE d. o. o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
LINKEDIN

LTH Castings d. o. o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
LINKEDIN
PREDSTAVITEV
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
VIDEO

METREL d. d.

SPLETNA STRAN
VIDEO

METREL Mehanika d. o. o.

SPLETNA STRAN
FACEBOOK
PREDSTAVITEV
LETAK
VIDEO

PAPIRNICA VEVČE d.o.o.

SPLETNA STRAN
VIDEO

Pivovarna Laško Union d. o. o.

SPLETNA STRAN
LINKEDIN
DOPIS
PREDSTAVITEV
VIDEO

YASKAWA Ristro, d.o.o.

SPLETNA STRAN

TELEKOM SLOVENIJE, d. d.

SPLETNA STRAN
VIDEO
VIDEO

 

 

 

 

 

 

(Visited 283 times, 1 visits today)
Dostopnost