Dijaška skupnost ali dijaška ni di(v)jaška

Dijaška skupnost ali dijaška ni di(v)jaška

 V dijaško skupnost naše šole, Srednje šole tehniških strok Šiška, so vključeni vsi oddelki iz vseh programov. Dijaška skupnost pomaga pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja dijakov, posreduje pomembne informacije v oddelke, zastopa dijakove pravice in dolžnosti, podaja svoje predloge ter druge interese v vseh organih šole v skladu s šolskimi pravili. Dijaška skupnost ima svojega mentorja, ki obvešča, usmerja in vodi dijake pri reševanju morebitnih težav. Sodelujemo tudi z vodstvom šole.

 

Naše geslo je: »Skupaj lahko dosežemo več«. Na sestanke, ki so predvidoma enkrat mesečno, hodimo radi večinoma vsi, ker odpade pouk in ker se na sestankih vedno razvname kakšna burna razprava. Včasih so sestanki pravi teater, kje slišimo zanimive, največkrat neuresničljive predloge. Radi pohvalimo, včasih pa grajamo delo profesorjev. Skupaj z mentorjem sestavimo zapisnik, s katerim se na to prikažemo h gospej ravnateljici. Ker nas je na šoli veliko in dobro sodelujemo, smo vendarle zapisali svoj moto. »Strpnost je to, da se ne jeziš na nekoga, ki nekaj ne zna, ampak mu pomagaš.«

 

Kaj je tisto, kar dijaki cenijo pri profesorjih naše šole? »Cenimo pravičnost, življenjskost ter profesorje, ki jim ni težko večkrat razložiti snov.« Povezujemo se drug z drugim in skupaj uresničujejo naše načrte. Sodelujemo na razpisih šolskega sklada in s tem uresničimo naše želje po nabavi željene učne opreme. Pridobili smo klopi na hodnikih, pitnike, želimo si več garderobnih omaric… Vedno sodelujemo in se trudimo sobivati, čeprav nam je v fantovski naravi tekmovanje. Zato na naši šoli dijaška ni di(v)jaška.

                                                                                          

Kaj (še) delamo v okviru dijaške skupnosti?

  • Spodbujamo dijake k uspešnemu delovanju na šoli,
  • sprejmemo dijake novince prvi šolski dan in jih v uvodnem nagovoru pozdravimo,
  • obveščamo oddelčne skupnosti o dogajanju na šoli, razpisih šolskega sklada, projektih, šolskih ekskurzijah in o vlogi dijakov v posameznih organih šole,
  • izvajamo neposredne volitve predstavnikov dijaške skupnosti,
  • zastopamo interese dijaka kot posameznika in oddelčne skupnosti kot celote,
  • sodelujemo pri upravljanju šole in vzdrževanju šolskega reda in šolskih pravil,
  • spremljamo učne uspehe dijakov v okviru komisije za kakovost ter vzgojne problematike,
  • povezujemo se z okoljem v smislu sodelovanja z drugimi šolami in ustanovami,
  • udeležujemo se rednih sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije,
  • Sodelovanje na dobrodelnih prireditvah, (izmenjava in posredovanje šolskih potrebščin, oblačil, igrač za otroke, učna pomoč sošolcem, pomoč pri urejanju šolskega okoliša…

 

Andrej Svete, mentor dijaške skupnosti

 

 

(Visited 1.986 times, 1 visits today)
Dostopnost