Koledar poklicne mature 2022

  Dan Datum Aktivnosti
  petek 3. december 2021 Zadnji rok za prijavo k POM

Zimski rok

poklicne mature 2022

sobota 22. januar 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo k POM iz upravičeneh razlogov
Petek 28. januar 2022 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
Petek 28. januar 2022 predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM
torek 1. februar 2022

Začetek zimskega izpitnega roka:

Slovenščina – pisni izpit

Sreda 2. februar 2022 Matematika, Angleščina  – pisni izpit
Četrtek 3. februar 2022 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
Četrtek (4.2. 2022)– sobota (15.2. 2022) 4. – 15. februar 2022 Ustni izpiti in 4. predmet
Ponedeljek 7. marec 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Četrtek 10. marec 2022 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Maturitetne aktivnosti za poklicno maturo 2022 Petek 1. oktober 2021 Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov
Petek (1. 10. 2021) – petek (22. 10. 2021) 1. – 22. oktober 2021 Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM

 

Četrtek

4. novembra 2021 Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM

 

Četrtek

11. november 2021 Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve

 

 

 

 

Ponedeljek

15. november 2021

Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi.

Oddaja predhodnih prijav k izpitu iz dodatnega pred­meta splošne mature.

Oddaja vloge za uveljavljanje pravic KPP pri POM na podlagi odločbe o usmeritvi za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok.

Sreda 17. november 2021 Objava seznama naslovov za 4. predmet na oglasni deski
Petek 3. december 2021 Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet)
Petek 10. december 2021 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
Četrtek do 6. januarja 2022 Možna sprememba teme in mentorja
Sreda 12. januar 2022 Potrditev spremenjenih tem
    marec 2022* Predmaturitetni preizkus
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2022

 

torek

 

torek

 

29. marec 2022

 

29. marec 2022

Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku

Zadnji rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta splošne mature in

oddajo vloge za uveljavljanje pravic KPP brez odločbe o usmeritvi pri PM (S), v skladu

z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

 

Sreda

18. maj 2022 Zadnji rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladan­ski rok) iz upravičenih razlogov

 

 

Torek

24. maj 2022

Zadnji rok za pisno odjavo od POM oz. dodatnega predmeta SM

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoje za opravljanje POM oz. dodatnega predmeta splošne mature

 

Petek

 27. maj 2022 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku

 

Sobota

28. maj 2022

Začetek spomladanskega izpitnega roka:

Angleščina – pisni izpit

Ponedeljek 30. maj 2022 Slovenščina – pisni izpit
Sobota  4. junij 2022 Matematika – pisni izpit
Torek 7. junij 2022 Nemščina – pisni izpit
Četrtek       9. junij 2022 Drugi predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
od ponedeljka 13. 6. 2022 do srede 22.6.2022

od 13. – 22. junij 2022

vključno s soboto 18.6.2022

Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4. predmet
Sreda 6. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom na POM
Sobota 9. julij 2022 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2022

 

Četrtek

7. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku

 

Torek

 

12. julij 2022 Zadnji rok za prijavo k izpitu iz predmeta SM v jesenskem izpitnem roku na šoli z gimnazijskim programom.

 

Nedelja

14. avgust 2022 Zadnji rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku iz upravičenih razlogov

 

 

Sobota

20. avgust 2022

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM

 

Sobota

20. avgust 2022 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku
Sreda 24. avgust 2022 Slovenščina – pisni izpit
Četrtek 25. avgust 2022 Matematika – pisni izpit
Petek 26. avgust 2022

Angleščina – pisni izpit

Nemščina – pisni izpit

Sreda 31. avgust 2022 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
Sreda (24. 8. 2022) – sobota (3. 9. 2022) 24. avgust – 3. september 2022 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4. predmet
Petek       9. september 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi
Ponedeljek     12. september 2022 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

 

(Visited 2.143 times, 2 visits today)
Dostopnost