V sredo, 18. 10. 2018 , je imel mag. David Sluga iz IVK inštituta predavanje z naslovom Kaj je nacionalna varnost. Predavanja so se udeležili dijaki iz ET/4a, ET/4b in TR/4a oddelka. V projektu so bili dijakom predstavljeni nacionalni interesi Republike Slovenije kot strateški interesi. Trajni življenjski interesi Republike Slovenije so ohranitev neodvisnosti, suverenosti, ozemeljske celovitosti ter ohranitev nacionalne identitete, kulture in samobitnosti slovenskega naroda.

 

Predavatelj je dijakom predstavil hierarhijo pravnih aktov:

– razložil je pomen, razvoj in ustroj slovenske ustave;

– razložil je organizacijo državne oblasti in delitev oblasti;

– predstavil je državni svet, državni zbor, vlado in sodstvo.

V sklopu predavanj je bila predstavljena resolucija o strategiji nacionalne varnosti in viri ogrožanja nacionalne varnosti. Predavatelj je s primeri razložil pojme: globalni, nadnacionalni in lokalni viri ogrožanja nacionalne varnosti. Republika Slovenija svoje strateške interese uresničuje v okviru mednarodnih institucij; OZN, NATA, Evropske unije in pri tem uporablja mehanizme z določili mednarodnega prava.

 

Mateja Jan, koordinatorka projekta

(Visited 466 times, 1 visits today)
Dostopnost