Select Page

Na jesenski rok zaključnega izpita se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti.  

 

Kandidati izobraževanja odraslih morajo oddati prijavo na zaključni izpit do 15. 7. 2022 v elektronski obliki ali jo poslati po pošti, kandidati rednega izobraževanja bodo po izpolnjenih pogojih prijavljeni avtomatično.

 

Razpored pisnih in ustnih izpitov/zagovorov

 

Pisni izpit:

 

Ura Dan Predmet

 

9.00

 

torek, 23. 8. 2022

 

SLO

 

  • Na pisni izpit iz SLO obvezno prinesite pisalo (tudi rezervno) in osebni dokument.
  • Dosledno upoštevajte navodila nadzornega učitelja.

 

Ustni izpiti/zagovori:

 

Dan Predmet

 

sreda, 24. 8. 2022

 

SLO

(redno izobraževajne in izobraževanje odraslih)

 

četrtek, 25. 8. 2022

 

Izdelek oz. storitev z zagovorom

(redno izobraževajne in izobraževanje odraslih)

 

  • Poimenski seznami bodo objavljeni po zaključenih popravnih izpitih.

 

 

 

Snežna Oblak,

tajnica za ZI

Ljubljana, 1. 7. 2022

 

 

(Visited 201 times, 7 visits today)
Dostopnost