Select Page

Učno okolje

Učno okolje (šolsko leto 2014/2015)

Vzgojno izobraževalno delo rednih programov zavoda bomo v šolskem letu 2010/2011 izvajali tudi v novih prostorih.

V veliki hali je urejen poligon za izvajanje električnih instalacij (telekomunikacij, varovanja in zaščite, računalniške mreže, klasičnih in inteligentnih instalacij razsvetljave, moči …)

Urejena je učilnica za procesno tehniko, kjer je tudi nameščena oprema za spremljanje delovanja sončne in vetrne elektrarne ter toplotnih črpalk.

 

sola vhod

 

Pregled vrste in števila delovnih prostorov v uporabi

Namembnost prostorov

Št. prostorov

Izgled prostora

učilnice pretežno splošnih predmetov

9

 

učilnice pretežno strokovnih predmetov in vaj

9

 

manjša učilnica za delo skupine

4

učilnice za praktično usposabljanje

16

 

učilnica procesnih tehnik

1

 

kabineti učiteljev in drugi kabineti

20

 

knjižnica, čitalnica, učbeniški sklad

1+1+1

 

računalnica

4

 

telovadnica, fitnes

2

velika telovadnica (panoramski posnetek)
mala telovadnica (panoramski posnetek)

zunanje igrišče 1
poligon za solarno in instalacijsko tehniko 1+2

 

(Visited 412 times, 1 visits today)
Dostopnost