Select Page

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 (308. javni razpis), ki ga bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

V razpisu za šolsko leto 2021/2022 bodo štipendijo lahko pridobili dijaki, ki se bodo prvič vpisali v 1. letnik izobraževalnega programa elektrikar.

Višina štipendije: 102,40 EUR mesečno.

Pomembne informacije:
–       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
–       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
–       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
–       v primeru, da dijak ponavlja letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 308. JR ŠDP« od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

 

Irena Cerar Esih,

svetovalna delavka SŠTS Šiška

(Visited 379 times, 1 visits today)
Dostopnost