Obveščamo vas, da imamo na programu srednjega poklicnega izobraževanja za poklic elektrikar razpisanih 78 prostih mest, prejeli pa smo manj prijav, zato imamo še prosta mesta.

Ob tem vas želimo obvestiti, da za program elektrikar lahko dijaki pridobijo štipendijo  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za deficitarne poklice, namenjeno izključno dijakom, ki se bodo prvič vpisali v 1. letnik izobraževalnega programa elektrikar. Višina štipendije znaša 100,00 EUR mesečno.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine.  Dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.