Select Page

SLO ………. Breda Tekavec (6 ur)

ANG ………  Nina Lavrenčič,

MAT ……… Urban Kržan (6 ur)

ELE ………. Milan Kotnik (12 ur)

RAČ ……… Peter Krebelj,

 

Priprave na izpite (1., 2. in 3. predmet poklicne mature):

 

ura/datum

7. 5. 2018

ponedeljek

9. 5. 2018

sreda

10. 5. 2018

četrtek

15. 5. 2018

torek

16. 5. 2018

sreda

16.15 SLO     MAT ELE SLO ELE
17.00 SLO MAT ELE SLO ELE
17.45 SLO MAT      ELE SLO       ELE
 
ura/datum

17. 5. 2018

četrtek

23. 5. 2017

sreda

24. 5. 2017

četrtek

   
16.15      MAT ELE ELE    
17.00 MAT ELE ELE    
17.45 MAT      ELE      ELE    

 

ANG – Priprave bodo dne 22.5. s pričetkom ob 15.30 uri, in sicer pod pogojem, da se bodo priprav udeležili vsaj 3 kandidati.

 

RAČ – Priprav za računalništvo v organizirani obliki letos ne bo. V primeru vprašanj se lahko kandidati obrnete na profesorja Petra Kreblja (peter.krebelj(@)ssts.si).

  

Izvleček iz koledarja poklicne mature 2018 v spomladanskem roku

 

  1. maj 2018 Zadnji rok za oddajo zaključne naloge v tajništvu za poklicno maturo (k nalogi mora biti priložen SKLEP in zapisnik o konzultacijah ter podpis mentorja).

 

  1. maj 2018 – Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature.

 

  1. maj 2018 – Zadnji rok za prijavo kandidatov k spomladanskem izpitnemu roku poklicne mature iz upravičenih razlogov

 

Pisni izpiti

ANG ……..……………………………………………2. junij 2018 ob 900 uri

SLO ……..…………………………………………….29. maj 2018 ob 900 uri

MAT ……..……………………………………………9. junij 2018 ob 900 uri

  1. predmet (ELE, MEH, RAČ) ………………………..11. junij 2018 ob 900 uri

 

Predvidena prisotnost na pisnih izpitih je od 830 do 1115 ure.

 

Ustni izpiti (13. – 22. junija 2018 v popoldanskem času predvidoma od 1500 ure dalje)

 

Seznanitev kandidatov z uspehom ……………………         06. julij 2018

 

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo..09. julij 2018

 

Ljubljana, 18. april 2018

 

Pripravila:

Tajnik poklicne mature

mag. Staša Sever