Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi (jesenski rok) in podelitev spričeval bo v petek, 8. septembra 2017 ob 14.00 v tajništvu za poklicno mature (kabinet 011).
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo je 11. september 2017.
Ljubljana, 4. september 2017
Oliver Milinčič
Tajništvo za POM