V šolskem letu 2016/2017 bomo tako kot vsako leto, organizirali nabavo kompleta orodja in delovne halje, ki ju dijaki potrebujejo pri praktičnem pouku. Orodje je izbrano optimalno glede na potrebe, kvaliteto in ceno. Nekatere komponente so narejene po naročilu in jih ni mogoče nabaviti drugje, merilne vezi pa dijaki izdelajo sami pri praktičnem pouku iz nabavljenih komponent.

Cena kompleta orodja je za tretjino do polovico nižja od cene, ki bi jo plačal posameznik  v trgovini za enako ali po kvaliteti primerljivo orodje. Cena navedenega je nižja zaradi dobave orodja direktno od proizvajalcev ali generalnih zastopnikov, zaradi količinskih popustov in posebnih ponudb proizvajalcev šoli.

Kompleti orodja in delovne halje za programe elektrikar, računalnikar in tehnik mehatronike so bili potrjeni  na 2. seji sveta staršev dne 18.05.2016.

Cenik kompletov; kovček z orodjem in halja znaša:

  • Elektrikar: 136,18€
  • Računalnikar 125,26€
  • Tehnik mehatronike 133,46€

Plačilo kompleta bo v dveh obrokih. Prvi obrok v znesku 60€ do 10.07.2016 in drugi obrok do 15.10.2016.

Kosovnica in podrobna specifikacija orodja se nahajata glede na program na spodnjih povezavah:

Prijavnico najdete na zadnjem delu kosovnice in podrobne specifikacije.

Ivan Gerželj