Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019

Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 5. aprila 2018
Javna objava številčnega stanja 10. april 2018
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 25. aprila 2018
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 6. junija 2018
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka med 19. in 22. junijem 2018
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka 22. junij 2018
Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog do 27. junija 2018
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 29. junij 2018
Vpis kandidatov, ki so bili v 2. krogu izbirnega postopka uspešni 5. julij 2018

 

Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019

Prijavljanje za vpis PTI program do 18. maja 2018
Javna objava številčnega stanja 24. maj 2018
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ do 7. junij 2018