Select Page

Predmet te objave je:

  1. Preliminarno projektiranje postavitve nove projektov (idejna postavitev elementov in povezave procesnih in mehanskih sistemov v 3D tehniki Solidworks),
  1. Podrobno projektiranje cevovodov, priklopov in potrebnih armatur od priključkov do posod z pripadajočo tehnično dokumentacijo i kosovnicami ter potrebnimi prerezi v 3D tehniki Solidworks,
  1. Pregled in popravek projektov izvedenih del za uskladitev načrtne dokumentacije in dejansko izvedenih del v 3D tehniki Solidworks.
  • Skladno s tem tudi ponovni izris novih potrebnih delavniških risb in prilagojenih kosovnic in popis materiala
  • Izdelava končne dokumentacije zaključek in primopredaja

 

 

 

 

 

 

MAKSIAL d.o.o.                                                                                            · Gsm: +386 51 44 96 01

Proizvodnja, trgovina, storitve                                                                 · Tel.:  +386 1 518 21 00 Ul.Ane Ziherlove 12,

SI – 1000 Ljubljana,                                                                                       · info@maksial.si

Slovenia                                                                                                          · www.maksial.si

(Visited 37 times, 1 visits today)