Select Page

Srednja šola tehniških strok Šiška bo tudi v letu 2018/2019 organizirala (subvencionirano) prehrano.

 

Do 31/7-2018 je potrebno oddati:

Pogodbo v dveh izvodih in Prijavo dijaka/dijakinje za šolsko prehrano v enem izvodu za naslednje šolsko leto.

Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Dijak začne malico prejemati tretji dan pouka po prejeti prijavi.

Izpolnjeno Pogodbo o šolski prehrani in Prijavo na šolsko prehrano vrnite vodji šolske prehrane osebno (soba 045 v pritličju – ga. Lea Mahmutovič) ali na naslov:

 

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

LITOSTROJSKA CESTA 51

1000   LJUBLJANA

 

Pogodbo o šolski prehrani in Prijavo na šolsko prehrano lahko oddajo tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije, v tem primeru je cena malice polna (2,42 EUR).

Želimo vam uspešno novo šolsko leto in DOBER TEK!

 

Priloge:

Pogodba za prehrano dijakov 2018/2019

Prijava na prehrano 2018/2019

Novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev