Srednja šola tehniških strok Šiška bo tudi v letu 2017/2018 organizirala (subvencionirano) prehrano.

 

 Do 25.8.2017 je potrebno oddati pogodbo v dveh izvodih in prijavo dijaka/dijakinje za šolsko prehrano za naslednje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Dijak začne malico prejemati tretji dan pouka po prejeti prijavi.

 Izpolnjeno prijavo in pogodbo v dveh izvodih vrnite v računovodstvo šole osebno (soba 045 v pritličju) ali na naslov:

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

LITOSTROJSKA CESTA 51

1000  LJUBLJANA

 Pogodbo v dveh izvodih in prijavo lahko oddajo tudi dijaki, ki niso upravičeni do subvencije, v tem primeru je cena malice polna (2,42 EUR).

 

Želimo vam uspešno novo šolsko leto in DOBER TEK!

 

Priloge:

Pogodba za prehrano dijakov 2017/2018

Prijava na malico 2017/2018

Novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev