Kandidate izrednega izobraževanja obveščam, da je zadnji dan za prijavo na ZAKLJUČNI IZPIT 2017 (zimski rok), petek, 19. 1. 2018. Na zimski rok zaključnega izpita se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega...