SLO: prof. Breda Tekavec (3 ure)   ANG: prof. Barbara Hvala Pelicon (2 x 3ure).   ELE: prof. Milan Kotnik (2 x 3 ure).   MAT: Priprav zaradi premajhnega števila kandidatov ne bo. V primeru  vprašanj se lahko obrnete na prof. Mašo Nahtigal   (masa.nahtigal@ssts.si).  ...