Koledar mature 2017

Koledar poklicne mature v šolskem letu 2016/17

Dan Datum Aktivnosti
Zimski rok 1.februar 2017 Začetek zimskega izpitnega roka
3.december 2016 Zadnji rok za prijavo k POM
22. januar 2017 Zadnji rok za prijavo k POM iz upravičeneh razlogov
28. januar 2017 Zadnji rok za pisno odjavo od POM
1.februar 2017 Slovenščina – pisni izpit
2. februar 2017 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
3. februar 2017 Matematika, Angleščina  – pisni izpit
6. – 17. februar 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
6. marec 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9.marec 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Maturitetne aktivnosti 3. oktober 2016 Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov
3.-30.oktober 2016 Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet POM
7. novembra 2016 Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet POM
11. november 2016 Pregled in potrditev naslovov izdelka/storitve
14. november 2016 Objava seznama naslovov na oglasni deski
15. november 2016

Oddaja predhodnih prijav k poklicni maturi

Oddaja predhodnih prijav k izpitu iz dodatnega pred­meta splošne mature

1. december 2016 Prijava izdelka oziroma storitve (4. predmet)
9. december 2016 Izdaja pisnega sklepa kandidatu
do 6. januarja 2017 Možna sprememba teme in mentorja
13. januar 2017 Potrditev spremenjenih naslovov
marec 2017* Predmaturitetni preizkus
Spomladanski izpitni rok 28. marec 2017

Zadnji rok za prijavo k POM v spomladanskem roku

Zadnji rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta splošne mature

13. junij 2017 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 4. predmet POM v spomladanskem roku
17.maj 2017 Zadnji rok za oddajo naknadne prijave k POM (spomladan­ski rok) iz upravičenih razlogov
29. maj 2017 Začetek spomladanskega izpitnega roka
23. maj 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od POM oz. dodatnega predmeta SM

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoje za opravljanje POM oz. dodatnega predmeta splošne mature

Sobota, 27. maj 2017 Angleščina – pisni izpit
Ponedeljek, 29.maj 2017 Slovenščina – pisni izpit
Sobota, 3. junij 2017 Matematika – pisni izpit
Ponedeljek, 5. junij 2017 Nemščina – pisni izpit
Sreda, 7. junij 2017 Drugi predmet (ELE, MEH,RAČ) – pisni izpit
Od 14. – 22. junij 2017 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4.predmet
Sreda, 5. julij 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom na POM
8.julij 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Jesenski izpitni rok 6. julij 2017

Zadnji rok za prijavo k POM v jesenskem izpitnem roku

Rok za prijavo k izpitu iz maturitetnega predmeta (SM)

14. avgust 2017 Zadnji rok za naknadne prijave k POM v jesenskem roku iz upravičenih razlogov
21. avgust 2017 Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet POM v jesenskem roku
20. avgust 2017

Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje POM

Četrtek, 24. avgust 2017 Slovenščina – pisni izpit
Petek, 25. avgust 2017 Matematika – pisni izpit
Torek, 29. avgust 2017

Angleščina – pisni izpit

Nemščina – pisni izpit

Četrtek, 31. avgust 2017 2. predmet (ELE, MEH, RAČ) – pisni izpit
24. avgust –4. sept. 2017 Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve – 4. predmet
Petek, 8. sept. 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi
11. sept. 2017 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola organizira ustne izpite 27. maja, 3. junija in 10. junija 2017.

 

*Predmaturitetni preizkus izvedejo učitelji vseh maturitetnih predmetov v mesecu marcu. Koordinator predmaturitetnega preizkusa je tajnik POM.