Select Page

Koledar mature 2016

Poklicna matura 2016

Koledar dejavnosti (interno)

Aktivnost

Rok izvedbe

Poziv za predlaganje tem in naslovov izdelkov/storitev petek, 02. oktober 2015
Zbiranje tem in naslovov izdelkov oziroma storitev za 4. predmet poklicne mature petek, 30. oktober 2015
Zadnji rok za oddajo predloga za naslov izdelka oziroma storitve za 4. predmet poklicne mature petek, 06. november 2015
Pregled in potrditev naslovov izdelkov/storitev petek, 13. november 2015
Rok za oddajo predhodnih prijav k poklicni maturi. Rok za oddajo predhodnih prijav k izpitu iz dodatnega pred­meta splošne mature nedelja, 15. november 2015**
Objava seznama naslovov na oglasni deski ponedeljek, 16. november 2015
Rok za prijavo k poklicni maturi v zimskem roku četrtek, 03. december 2015
Prijava naslova izdelka oziroma storitve (4. predmet) četrtek, 03. december 2015
Izdaja pisnega sklepa kandidatu (4. predmet) petek, 11. december 2015
Možna sprememba teme in mentorja (4. predmet) petek, 08. januar 2016
Potrditev spremenjenih naslovov petek, 15. januar 2016
Predmaturitetni preizkusi marec 2016*

Rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem roku

Rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta spl. mature

torek, 29. marec 2016
Rok za oddajo naknadne prijave k poklicni maturi v spomladan­skem roku iz upravičenih razlogov sreda, 18. maj 2016
Rok za pisno odjavo od poklicne mature oziroma dodatnega predmeta splošne mature torek, 24. maj 2016
Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogoje za op-ravljanje poklicne mature oziroma dodatnega predmeta SM torek, 24. maj 2016
Angleščina – pisni izpit ob 900 uri sobota, 28. maj 2016
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri ponedeljek, 30. maj 2016
Izdelava dokumentacije za 4. predmet poklicne mature v spomla­danskem roku (priporočilo) sreda, 01. junij 2016
Matematika – pisni izpit ob 900 uri sobota 04. junij 2016
Nemščina – pisni izpit ob 900 uri ponedeljek, 06. junij 2016
Drugi predmet (Elektrotehnika, Mehatronika, Računalništvo) – pisni izpit ob 900 uri sreda, 08. junij 2016
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet v spomladanskem roku ponedeljek, 13. junij 2016
Ustni izpiti in zagovori izdelkov oziroma storitev 15. – 22. junij 2016
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi ponedeljek, 04. julij 2016
Rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem izpitnem roku torek, 05. julij 2016
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli četrtek, 07. julij 2016
Rok za prijavo k izpitu iz dodatnega predmeta splošne mature četrtek, 07. julij 2016
Rok za naknadne prijave k poklicni maturi v jesenskem roku nedelja, 14. avgust 2016**
Rok za oddajo tehniške dokumentacije (v pisni in elektronski obliki) za 4. predmet v jesenskem roku petek, 19. avgust 2016
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku. Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature sobota, 20. avgust 2016
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri sreda, 24. avgust 2016
Matematika – pisni izpit ob 900 uri četrtek, 25. avgust 2016

Angleščina – pisni izpit ob 900 uri

Nemščina – pisni izpit ob 900 uri

ponedeljek, 29. avgust 2016
2. predmet (Elektrotehnika, Mehatronika, Računalništvo) – pisni izpit ob 900 uri sreda, 31. avgust 2016
Ustni izpiti in zagovori izdelka/storitve 24. avgust – 02. sept. 2016
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi četrtek, 08. september 2016
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli nedelja, 11. september 2016**
Izdelava dokumentacije za 4. predmet POM v zim­skem roku poklicne mature 2015 po maturitetnem koledarju, ob­ja­va v naslednjem šolskem letu
Oddaja dokumentacije za 4. predmet za zimski rok poklicne mature 2015 po maturitetnem koledarju, ob­ja­va v naslednjem šolskem letu
Zimski izpitni rok poklicne mature 2015 (v letu 2016) po maturitetnem koledarju, ob­java v naslednjem šolskem letu

*Način in rok izvedbe maturitetnih predpreizkusov potrdi šolska maturitetna komisija

**Prestavi se na prvi delovni dan po zapisanem datumu

 

Manjkajoči datumi bodo vpisani po objavi koledarja za poklicno maturo za naslednje šolsko leto, ki ga objavi Ric, državni izpitni center na osnovi določila državne komisije za poklicno maturo. Objava koledarja bo predvidoma v mesecu oktobru 2015.

 

Ljubljana, 14. september 2015                                                      Tajnik ŠMK

Jovica Spasić