Select Page

Kandidate izrednega izobraževanja obveščam, da je zadnji dan za prijavo na ZAKLJUČNI IZPIT 2017 (jesenski rok),  sreda, 16. 8. 2017.

Na jesenski rok zaključnega izpita se lahko prijavijo tisti kandidati, ki so uspešno končali zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in opravili druge s programom določene obveznosti.

Snežna OBLAK,

tajnica za zaključni izpit

Ljubljana, 5. 7. 2017